Diverse exclusieve voordelen via klikopvoordeel.nl
terug donderdag, 13 jan 2011 - 10:54

Laatste voorbereiding getroffen voor hoogwater rond 's-Hertogenbosch

's-HERTOGENBOSCH - De piek van het hoge Maaswater wordt op donderdag 13 januari in 's-Hertogenbosch verwacht. De hoogte van de watergolf is door Rijkswaterstaat naar boven bijgesteld. De verwachting is nu dat deze piek op 4,24 meter boven NAP ligt. Alle voorbereidingen voor deze piek zijn getroffen. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de situatie onder controle en blijven alert.

De waterschappen voeren op de kades en dijken beperkte dijkbewaking uit. Dit betekent dat er minimaal een keer per dag een controle plaatsvindt. Zodra de waterstanden boven de 4,0 meter NAP komen wordt de dijk- en kadebewaking opgeschroefd naar drie keer per dag. In samenspraak met de gemeente is afgesproken dat de fietstunnel A2 vanmiddag wordt afgesloten en ook is dringend geadviseerd aan Natuurmonumenten om het vee bij de Ertveldplas weg te halen. Ook de kades in het gebied onder Den Bosch worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Zo zijn de waterschappen alert op alle mogelijke knelpunten.

Scenario’s
Normaal staat het water op 2,20 meter boven NAP, vandaag staat het op 3,50 meter.
Er is niet met zekerheid te zeggen hoe hoog het water precies komt. De waterschappen werken daarom met scenario’s, waarmee op basis van de huidige beschikbare gegevens gekeken wordt wat minimaal te verwachten is en wat er in het ergste geval moet gebeuren.
Duidelijk is dat de piek op 13 januari 's-Hertogenbosch bereikt. In het minimale geval komt het peil bij de Vughterstuw donderdagmiddag boven de 4 meter en bereikt het maximaal 4.10 meter boven NAP. Het maximale scenario geeft aan dat donderdagochtend vroeg al de 4 meter wordt bereikt en kan stijgen tot 4.30 meter boven NAP. Bij 4.50 meter boven NAP wordt verhoogde dijkbewaking ingesteld en wordt ook overleg gevoerd of het Bossche Broek in 's-Hertogenbosch als waterbergingsgebied moeten worden ingezet. Met de huidige gegevens is de verwachting dat die stand niet bereikt wordt. De piek verlaat zondag het gebied. Een nieuwe piek in deze regio wordt niet verwacht.

Laatste reacties op dit bericht via het forum:
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Auteur: Gerben van den Broek 
Redactie: UdenNWS-code: 0-2336-2 
Categorie: Infra 
Aangemaakt: 2011-01-13 10:57:51 
Laatste wijziging: 2011-01-13 10:57:51 
Gewijzigd door: Gerben van den Broek