Diverse exclusieve voordelen via klikopvoordeel.nl
terug dinsdag, 13 jul 2010 - 11:07

Henk Opsteegh - Ruimte voor ondernemers

Henk Opsteegh is burgemeester van de gemeente Schijndel

Schijndel is een actief dorp. De mensen weten van aanpakken. Dat blijkt niet alleen uit de grote hoeveelheid activiteiten die er jaarlijks voor en door Schijndelaren georganiseerd wordt. Al van oudsher mag Schijndel zich werkgelegenheidsgemeente noemen. Dat kan alleen maar door een hoge mate van bedrijvigheid. Schijndel wil ondernemers dan ook graag de ruimte bieden die zij nodig hebben. Maar waar hebben zij eigenlijk behoefte aan? Deze vraag blijkt nog niet zo eenvoudig te beantwoorden te zijn. De komende tijd wil Schijndel haar ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen gaan actualiseren. Uiteraard met het oog op de toekomst gericht. En zo is de ruimtelijke behoefte van ondernemers een heel cruciale vraag geworden.

Om hier een goed beeld van te krijgen zijn we in contact getreden met de Kamer van Koophandel Brabant. Zij hebben met ‘De Ruimteplanner’ immers een prachtig instrument ontwikkeld dat ons behulpzaam kan zijn bij het verkrijgen van inzicht in de – soms nog toekomstige – wensen van Schijndelse ondernemers. Het is een middel om met input vanuit de ondernemers tot een gedragen visie te komen. Tijdens de inventarisatie zijn dan ook vele gesprekken met ondernemers gevoerd. De uitkomst van deze gesprekken zal worden gebruikt als opstapje naar de uiteindelijke beleidsvisie.

Ik ben blij dat we de Ruimteplanner hebben ingezet. De crisis is immers van tijdelijke aard en ondernemers richten de blik alweer verder vooruit. Als gemeente willen we hierin mee. We willen de ondernemers van nu op een goede manier faciliteren om ze ook ondernemers van de toekomst te laten zijn. Vanuit deze gedachte hebben we de Ruimteplanner ook geïntroduceerd bij onze buurgemeenten in de regio. In navolging van Schijndel gaan ook Veghel en Uden de Ruimteplanner uitvoeren. Een positieve ontwikkeling naar mijn idee. Regionale samenwerking schept immers nog meer ruimte voor ondernemers!
Auteur: Tjanne Hartman 
Redactie: BedrijvigNWS-code: 0-9408-2 
Categorie: Columns 
Aangemaakt: 2010-07-13 11:09:00 
Laatste wijziging: 2010-07-13 11:09:00 
Gewijzigd door: Tjanne Hartman